apie mus
parama
darbai
kontaktai
   
   
   
 

(atnaujinta 2005 12 06)

yra rezultatai

 

Projekto tikslas - paremti jaunimo meninius projektus, kurie būtų aktualūs ne tik menu besidominčiai publikai, bet ir platesniems visuomenės sluoksniams (komunikuotų su platesne auditorija).

 

Eiga

~Atviro konkurso metu visi norintys siunčia trumpus savo projektų aprašymus.

~Kompetetinga komisija (sudaryta iš Vilniaus dailės akademijos dėstytojo, meno kritiko, menininko ir VšÁ "MENE" atstovo) atrenka 3 geriausius projektus, kurių autoriams suteikiama po 500 Lt projektų realizavimui (arba daliai projekto darbų įgyvendinimui).

~Projektą (arba jo dalį) realizuoti padeda VšÁ "MENE".

 

Paraiška

Paraiškos struktūra (iki 1 psl.):

~Trumpas projekto idėjos aprašymas (kas/kaip/kodėl).

~Pradinė sąmata.

~Pareiškėjo kontaktai.

 

Datos

~Lapkričio 5 d. skelbiamas konkursas (skelbimai viešose vietose, spaudoje, internete, elektroninio pašto konferencijose ir kt.).

~Iki gruodžio 5 d. priimami projektų aprašymai (info@mene.cc).

~Paskelbiami konkurso nugalėtojai.

~Tiksli projekto pristatymo vieta ir laikas priklausys nuo laimėjusių projektų pobūdžio.

 

Biudžetas

Pinigai skiriami jaunimo meniniams projektams.

Konkrečios išlaidos priklauso nuo konkursą laimėjusių projektų pobūdžio. Pavyzdžiui, projektui reikalingų medžiagų ar paslaugų pirkimas, išlaidos susijusios su projekto pristatymu ir t.t.

 

Bendri vertinimo kriterijai

Originalumas, aktualumas, viešumas.

 

Kita

Paraiška turi būti siunčiama info@mene.cc.

 

Rėmėjai

Projektas rengiamas, laimėjus Vilniaus jaunimo politikos koncepcijos programos įgyvendinimo, 2005 metų jaunimo programų ir projektų atrankos konkursą.