Terminai Ir Sąlygos

Sveiki atvykę į mene.cc!

Šios sąlygos apibūdina „mene.cc“ svetainės, esančios http://www.mene.cc/, naudojimo taisykles ir taisykles.

Priimdami šią svetainę manome, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Toliau nenaudokite mene.cc, jei nesutinkate laikytis visų šiame puslapyje nurodytų sąlygų.

Šioms sąlygoms, privatumo pareiškimui ir pranešimui apie atsakomybės atsisakymą bei visoms sutartims taikoma ši terminologija: „Klientas“, „Jūs“ ir „Jūsų“ reiškia jus, asmenį, prisijungusį šioje svetainėje ir atitinkantį Bendrovės sąlygas. „Bendrovė“, „Mes patys“, „Mes“, „Mūsų“ ir „Mes“ nurodo mūsų įmonę. „Šalis“, „Šalys“ arba „Mes“ nurodo klientą ir mus pačius. Visos sąlygos yra susijusios su pasiūlymu, priėmimu ir apmokėjimu, būtinu, kad mūsų pagalba klientui būtų vykdoma tinkamiausiu būdu, aiškiai tenkinant kliento poreikius, susijusius su bendrovės nurodytų paslaugų teikimu, laikantis ir jai taikoma galiojanti Nyderlandų teisė. Bet koks minėtos terminijos ar kitų žodžių vartojimas vienaskaita, daugiskaita, didžiąja raide ir (arba) jis (-ai) yra suprantamas (-i) kaip vienas kitą pakeičiantis ir todėl nurodantis tą patį.

Slapukai

Mes naudojame slapukus. Prieiga prie „mene.cc“ sutikote naudoti slapukus, sutikdami su „mene.cc“ privatumo politika.

Dauguma interaktyvių svetainių naudoja slapukus, kad leistų mums gauti kiekvieno apsilankymo naudotojo informaciją. Slapukai naudojami mūsų svetainėje tam, kad būtų įgalintos tam tikrų sričių funkcijos, kad žmonėms, besilankantiems mūsų svetainėje, būtų lengviau. Kai kurie mūsų filialai / reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, „mene.cc“ ir (arba) jos licencijos išdavėjai priklauso visos „mene.cc“ esančios medžiagos intelektinės nuosavybės teisės. Visos intelektinės nuosavybės teisės saugomos. Tai galite pasiekti iš mene.cc savo asmeniniam naudojimui, laikydamiesi šiose sąlygose nustatytų apribojimų.

Tu neturėtum:

 • Publikuoti medžiagą iš mene.cc
 • Parduokite, išsinuomokite ar sublicencijuokite medžiagą iš mene.cc
 • Dauginti, kopijuoti ar kopijuoti medžiagą iš mene.cc
 • Paskirstykite turinį iš mene.cc

Šis Susitarimas įsigalioja jo sudarymo dieną.

Šios svetainės dalys suteikia galimybę vartotojams paskelbti ir keistis nuomonėmis bei informacija tam tikrose svetainės vietose. mene.cc nefiltruoja, netaiso, neskelbia ir neperžiūri komentarų, kol jie nėra svetainėje. Komentarai neatspindi mene.cc, jos atstovų ir (arba) dukterinių bendrovių nuomonės ir nuomonės. Komentarai atspindi nuomonę ir nuomonę apie asmenį, paskelbusį savo nuomonę ir nuomonę. Tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, mene.cc neatsako už komentarus ar už jokią atsakomybę, žalą ar išlaidas, padarytas ir (arba) patirtas dėl bet kokio komentarų naudojimo ir (arba) paskelbimo ir (arba) išvaizdos. šioje svetainėje.

mene.cc pasilieka teisę stebėti visus komentarus ir pašalinti visus komentarus, kurie gali būti laikomi netinkamais, įžeidžiančiais ar pažeidžiančiais šias taisykles ir sąlygas.

Jūs garantuojate ir atstovaujate, kad:

 • Jūs turite teisę paskelbti komentarus mūsų svetainėje ir turite visas tam reikalingas licencijas bei sutikimus;
 • Komentarai nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant, be apribojimų, trečiųjų šalių autorių teises, patentus ar prekių ženklus;
 • Komentaruose nėra šmeižikiškos, šmeižikiškos, įžeidžiančios, nepadorios ar kitaip neteisėtos medžiagos, kuri yra privatumo pažeidimas
 • Komentarai nebus naudojami norint paraginti ar reklamuoti verslą ar papročius, pristatyti komercinę ar neteisėtą veiklą.

Jūs suteikiate mene.cc neišimtinę licenciją naudoti, dauginti, redaguoti ir leisti kitiems naudoti, dauginti ir redaguoti bet kokius jūsų komentarus bet kokiomis formomis, formatais ar laikmenomis.

Hipersaitas į mūsų turinį

Šios organizacijos gali susieti su mūsų svetaine be išankstinio rašytinio sutikimo:

 • Vyriausybės agentūros;
 • Paieškos sistemos;
 • Naujienų organizacijos;
 • Internetiniai katalogų platintojai gali susieti su mūsų svetaine tokiu pačiu būdu, kaip ir nuorodos į kitų į sąrašą įtrauktų įmonių svetaines; ir
 • Visoje sistemoje akredituotos įmonės, išskyrus ne pelno organizacijų, labdaros prekybos centrų ir labdaros lėšų rinkimo grupių kvietimą, kurios negali susieti su mūsų svetaine.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį, leidinius ar kitą informaciją apie svetainę, jei nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) neteisingai nereiškia susiejančios šalies ir jos produktų bei (arba) paslaugų rėmimo, patvirtinimo ar patvirtinimo; ir c) tinka susiejančios šalies svetainės kontekstui.

Galime apsvarstyti ir patvirtinti kitas susiejimo užklausas iš šių tipų organizacijų:

 • plačiai žinomi vartotojų ir (arba) verslo informacijos šaltiniai;
 • dot.com bendruomenės svetainės;
 • asociacijos ar kitos labdaros organizacijoms atstovaujančios grupės;
 • internetiniai katalogų platintojai;
 • interneto portalai;
 • buhalterinės, teisinės ir konsultacinės firmos; ir
 • švietimo įstaigos ir prekybos asociacijos.

Patvirtinsime šių organizacijų susiejimo užklausas, jei nuspręsime, kad: (a) susiejimas neprivers mūsų atrodyti nepalankiai sau ar mūsų akredituotoms įmonėms; b) organizacija neturi jokių neigiamų įrašų su mumis; (c) hipersaito matomumo nauda mums kompensuoja mene.cc nebuvimą; ir d) nuoroda yra bendros informacijos apie išteklius kontekste.

Šios organizacijos gali susieti su mūsų pagrindiniu puslapiu tol, kol nuoroda: (a) jokiu būdu nėra apgaulinga; b) neteisingai nereiškia susiejančios šalies ir jos produktų ar paslaugų rėmimo, patvirtinimo ar patvirtinimo; ir c) tinka susiejančios šalies svetainės kontekstui.

Jei esate viena iš organizacijų, išvardytų šio straipsnio 2 dalyje, ir norite susieti su mūsų svetaine, turite apie tai pranešti el. Nurodykite savo vardą, organizacijos pavadinimą, kontaktinę informaciją, taip pat savo svetainės URL, visų URL, iš kurių ketinate susieti su mūsų svetaine, sąrašą ir mūsų svetainėje esančių URL sąrašą, į kuriuos norėtumėte nuoroda. Palaukite 2-3 savaites atsakymo.

Patvirtintos organizacijos gali susieti su mūsų svetaine taip:

Naudojant mūsų įmonės pavadinimą; arba
Naudojant vienodą išteklių lokatorių, susietą su; arba
Naudojant bet kokį kitą susietą mūsų svetainės aprašymą, kuris yra prasmingas susiejančios šalies svetainės turinio kontekste ir formatu.

Nenaudojant mene.cc logotipo ar kitų meno kūrinių nebus galima susieti, jei nėra prekės ženklo licencijos sutarties.

„iFrames“

Be išankstinio sutikimo ir raštiško leidimo jūs negalite kurti rėmelių aplink mūsų tinklalapius, kurie bet kokiu būdu pakeistų mūsų svetainės vizualų vaizdą ar išvaizdą.

Atsakomybė už turinį

Mes neatsakome už jokį jūsų svetainėje rodomą turinį. Jūs sutinkate apsaugoti ir ginti mus nuo visų pretenzijų, kylančių jūsų svetainėje. Nei vienoje svetainėje neturėtų būti jokios nuorodos, kurios gali būti aiškinamos kaip šmeižikiškos, nešvankios ar nusikalstamos, arba kuri pažeidžia, kitaip pažeidžia ar pasisako už trečiųjų šalių teisių pažeidimą ar kitokį pažeidimą.

Teisių rezervavimas

Mes pasiliekame teisę prašyti pašalinti visas nuorodas ar bet kokią nuorodą į mūsų svetainę. Jūs sutinkate nedelsdami pašalinti visas nuorodas į mūsų svetainę, jei to paprašysite. Mes taip pat pasiliekame teisę bet kada susipažinti su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis, o tai susieja politiką. Nuolat pateikdami nuorodą į mūsų svetainę, jūs sutinkate laikytis šių susiejimo sąlygų ir jų laikytis.

Nuorodų pašalinimas iš mūsų svetainės

Jei mūsų svetainėje rasite kokią nors įžeidžiančią nuorodą dėl kokių nors priežasčių, galite bet kuriuo metu susisiekti ir pranešti mums. Svarstysime užklausas pašalinti nuorodas, bet mes neprivalome ar ne, ar tiesiogiai jums atsakyti.

Mes neužtikriname, kad informacija šioje svetainėje yra teisinga, negarantuojame jos išsamumo ar tikslumo; taip pat nežadame užtikrinti, kad svetainė išliks prieinama ar kad svetainėje esanti medžiaga būtų nuolat atnaujinama.

Atsakomybės apribojimas

Maksimaliu mastu, kurį leidžia taikomi įstatymai, mes neatmetame visų pareiškimų, garantijų ir sąlygų, susijusių su mūsų svetaine ir šios svetainės naudojimu. Niekas šiame atsakomybės atsisakyme:

apriboti arba atmesti mūsų ar jūsų atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą;
apriboti arba atmesti mūsų ar jūsų atsakomybę už sukčiavimą ar apgaulingą neteisingą pateikimą;
apriboti bet kurį iš mūsų ar jūsų įsipareigojimų bet kokiu būdu, kuris neleidžiamas pagal galiojančius įstatymus; arba
neįtraukti jokių mūsų ar jūsų įsipareigojimų, kurių negalima atmesti pagal galiojančius įstatymus.

Šiame skyriuje ir kitur šiame atsakomybės apribojime nustatyti atsakomybės apribojimai ir draudimai: a) kuriems taikoma ankstesnė pastraipa; ir b) reglamentuoja visus įsipareigojimus, atsirandančius dėl atsakomybės atsisakymo, įskaitant įsipareigojimus, atsirandančius dėl sutarties, delikto ir įstatymų numatytos pareigos pažeidimo.

Kol svetainė ir svetainėje esanti informacija bei paslaugos teikiamos nemokamai, mes neatsakome už bet kokio pobūdžio nuostolius ar žalą.